Project Management

ICT infrastructuur projecten kunnen alleen succesvol zijn bij een juiste balans tussen denken en doen. De juiste balans tussen een gestructureerde aanpak enerzijds en flexibiliteit en creativiteit anderzijds. Onze werkwijze zorgt voor overzichtelijke projecten met bewaking van doorlooptijd, prijs en kwaliteit. Vooraf bepalen we samen met u de scope, tijd en budget van het project. Tijdens het project houden we u op de hoogte van status en bijzonderheden. Zo ontstaat een soepel lopende samenwerking. U heeft inzicht en krijgt het resultaat zoals beloofd. Kenmerkend aan onze werkwijze is dat we verder kijken dan het project. Vanaf het begin houden we rekening met de eindsituatie en we besteden in de project uitvoering continu aandacht aan beheer. We ontwerpen een oplossing die eenvoudig te beheren is, zorgen voor goede samenwerking met en opleiding van beheerders. Zo zorgen we ervoor dat u geen nieuw probleem heeft, wanneer “ons” probleem is opgelost.

Aanpak
Zeven sterke argumenten:

 • We koppelen visie aan resultaat: onze werkwijze is erop gericht toegevoegde waarde aan uw organisatie te brengen.
 • Daarmee analyseren we snel uw specifieke situatie en bieden duidelijke, doordachte oplossingen.
 • We zijn specialist en hebben hierdoor het vermogen snel de vinger op de zere plek te leggen.
 • We zijn een onafhankelijke kennisleverancier en verdienen niet aan de levering van fysieke producten.
 • Vakspecialisten van hoog niveau. Hoger dan wat u gewend bent.
 • We maken graag afspraken over resultaat en nemen projectverantwoordelijkheid.
 • We willen recht door zee, pragmatisch en prettig met u werken.

Iedere situatie is uniek en iedere organisatie heeft haar eigen ICT-knelpunten. Wij leveren daarom geen standaard oplossingen, maar alleen dat wat u werkelijk nodig heeft.

ICT netwerkinfrastructuur

We maken, ontwerpen en realiseren oplossingen voor bijvoorbeeld IP netwerken en virtuele werkomgevingen. Met behulp onze projectmethodiek worden budget, scope en doorlooptijd hierbij gewaarborgd. Carpenter-ICT is geen allesdoener maar specialist. We zijn geen productleverancier, maar leverancier van kennis. kennis van oplossingen, producten en diensten van de meest gerenommeerde bedrijven op het gebied van infrastructuren. Het grote aanbod aan apparatuur en de vele leveranciers maken het lastig om de verschillende instellingen te onderscheiden. Elke verkeerde instelling van een systeem kan organisaties forse schade toebrengen. Performance, stabiliteit en eventuele beveiligingsrisico’s komen dan ook vaak voort uit een verkeerde implementatie. Carpenter-ICT heeft ruim 15 jaar ervaring met diverse hardware-leveranciers en diverse netwerkoplossingen.

Informatiebeveiliging en Privacy

Informatiebeveiliging en privacy worden nog vaak als twee losstaande disciplines gezien. Het zijn twee “eilandjes” waarvoor ook verschillende personen in een organisatie (de CISO en de DPO/FG) verantwoordelijk zijn. Steeds meer klanten hebben de wens om privacy én informatiebeveiliging te integreren, omdat de informatiebeveiligingsmaatregelen een voorwaarde voor privacy zijn. Ook hiervoor kan Carpenter-ICT een voortrekkersrol spelen, in zowel organisatorische als technische zin.

Beheer en Monitoring

Beheer is in de hedendaagse organisaties onmisbaar in de automatisering. Zonder goed beheer van uw netwerk-en securityapparatuur loopt u ongemerkt performance-en beveiligingsrisico’s. Een goed beheerd ICT-netwerk groeit mee met uw organisatie. Carpenter-ICT heeft jarenlange ervaring op het gebied van netwerkbeheer en zorgt ervoor dat uw organisatie niet meer hoeft om te kijken naar het beheer. Door de kennis en ervaring die Carpenter-ICTheeft opgedaan bij vele diverse opdrachtgevers is Carpenter-ICT instaat om netwerken van grote maar ook kleinere organisaties te beheren. We zijn gespecialiseerd in het beheer en monitoring van:

 • LAN/MAN/WAN omgevingen
 • Netwerkbeveiliging (onder meer door gebruik van Guardian 360tooling)
 • Telecom-en datacommunicatienetwerken in multi-vendor omgevingen

Advies / 2nd opinion

Carpenter-ICT geeft onafhankelijk advies bij de keuze voorpassende hardware, software, techniekenen de toepassingen ervan. We hebben geen zakelijk belang om specifieke hardware etc. aan te raden: voor elke organisatie zoeken we de beste oplossing. Dit zorgt ervoor dat wij het meest geschikte advies aan uw organisatie kunnen bieden. Oude ICT-infrastructuren zijn door onze adviezen opgeschoond naar moderne en betrouwbare infrastructuren met nieuwe standaarden op gebied van networking, security en processen. 

Audits en Pen-testen

Bent u op zoek naar een onafhankelijke second opinion. Carpenter-ICT verzorgt Audits op het gebied van netwerkinfrastructuur in de breedste zin des woords. U ontvangt een overzichtelijk rapport met bevindingen en adviezen in zowel management als technische taal.

Laat de weerbaarheid van uw (web)applicatie, websiteen/of IT-infrastructuurcontroleren door middel van een pen-test (penetration-test). Vanuit een Ethical Hacking oogpunt kunt u de diverse pentesten laten uitvoeren:

 • Black Box pen-test. Het kan vergeleken worden met een echte aanval, zoals hackers deze zouden uitvoeren. Er is vooraf geen informatie verstrekt door de opdrachtgever. Onze ethische hackers zullen onder andere d.m.v. open bronnen onderzoek, uw omgeving in kaart brengen. Om vervolgens op zoek te gaan naar kwetsbaarheden
 • Grey Box pen-test. Een pentest waarmee etchical hackers zowel met als zonder informatie kwetsbaarheden in uw (web) applicatie, website, IT-infrastructuur, API-koppelingen en mobiele apps opsporen. De combinatie van beide aanvalsscenario’s geeft een goed beeld van de technische weerbaarheid van geteste omgeving.
 • White Box pen-test De White Box pentest onderscheidt zich van de bovenstaande pentesten; vooraf wordt alle informatie verstrekt om gericht op zoek te gaan naar kwetsbaarheden. Denk hierbij aan source code, gedefinieerde scope, rollen/rechten matrix en functionaliteiten lijst. Een zeer effectieve methode welke in een kort tijdsbestek goed inzicht geeft in de kwetsbaarheden.IT-Security ofwel informatiebeveiliging is en blijft een continue proces.

IT-Security ofwel informatiebeveiliging is en blijft een continue proces.